Naja, teksty z maja 2018 roku

1 tekst z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

His­to­ria jest matką teraźniejszości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 maja 2018, 19:00

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 18:16Naja sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

17 września 2018, 18:49Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 18:45Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

16 września 2018, 20:28Naja sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

16 września 2018, 18:37Naja sko­men­to­wał tek­st ogłoszenia drob­ne

16 września 2018, 11:07Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 września 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

15 września 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 września 2018, 19:00Naja sko­men­to­wał tek­st Piątunio :) 

14 września 2018, 18:59Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2