Naja

191 tekstów – auto­rem jest Na­ja.

Mądrość może przyjść z cza­sem, trze­ba jej tyl­ko na to pozwolić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 kwietnia 2017, 20:40

By­wają prag­nienia, na które jest za późno żeby mogły się spełnić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 kwietnia 2017, 20:40

Ty­le jest po­wodów do ra­dości, że po co pa­miętać o po­wodach do smutku. 

myśl dnia z 14 kwietnia 2017 roku
zebrała 21 fiszek • 12 kwietnia 2017, 12:12

Nieważne czy jest Bóg, ważne że jest wiara. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 kwietnia 2017, 18:28

Nocą przychodzi wyt­chnienie, nocą miłość przychodzi... By­wa, że nocą myśli się kłębią i nadążyć za sobą nie mogą. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 kwietnia 2017, 03:03

Na Poetę

Poeta często tworzy, o tym
Cze­go prag­nie, cze­go nie ma, cze­go nie może... 

fraszka
zebrała 29 fiszek • 19 lutego 2017, 19:19

Są rzeczy, które zde­cy­do­wa­nie na­leżałoby mieć w d...e. Nies­te­ty nasz po­ziom nam na to nie poz­wa­la...
Cho­wa­nie głowy w piasek nie po­wo­du­je, że coś nie is­tnieje... To nie jest dyp­lo­mac­ja, to hi­pok­ryzja. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 lutego 2017, 02:02

* * *

Tam, gdzie słowo ustępu­je westchnieniu
gdzie myśl nie może powrócić
do­tyk za­mienia się w samotność
Wiara i nadzieja kończą się milczeniem 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 24 stycznia 2017, 00:55

Są gwiaz­dy, które gasną przed­wcześnie...Po­zos­tają jed­nak w pa­mięci na zaw­sze...

Pa­mięci Ewy - Jed­nej z Nas 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 stycznia 2017, 20:01

Ja­ka in­spi­rac­ja ta­kie dzieło. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 stycznia 2017, 00:11

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 00:42Naja sko­men­to­wał tek­st zazębienia

dzisiaj, 00:32Naja sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 00:26Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:25Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 10:11Naja sko­men­to­wał tek­st pocałunek w pus­tkę

wczoraj, 10:09Naja sko­men­to­wał tek­st Złe pra­wo zwal­czaj dob­rym [...]

wczoraj, 10:06Naja sko­men­to­wał tek­st Wszyscy się ma­my, ja [...]

wczoraj, 10:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 22:58Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 22:56Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia