Naja

207 tekstów – auto­rem jest Na­ja.

Gdy­bym mogła, to bym zrobiła
Wiem jed­nak, że nie mogę
Do te­go wca­le mi się nie chce
Gdy­bym na­wet chciała
To i tak bym nie mogła
Ale gdy­bym jed­nak mogła
To i tak by mi się nie chciało
I bym te­go nie zrobiła... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 października 2017, 22:11

Wszys­cy po­siada­my grzechy. Naj­ważniej­szy jed­nak jest nasz sto­sunek do nich. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 września 2017, 10:40

La­to kończy się deszczem, a ja la­ta chcę jeszcze, jeszcze i jeszcze... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 sierpnia 2017, 21:12

Z żywiołem nie można polemizować. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 sierpnia 2017, 11:11

Dob­rze, że są ludzie "rzu­cający światło". W prze­ciw­nym ra­zie po­zos­ta­wali­byśmy w "ciemności"...

In­spi­rac­ja Salomon 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 sierpnia 2017, 21:12

Mężczyz­na ma mieć pełno w por­tfe­lu, spod­niach, mus­kułach, głowie, ser­cu, ko­nie­cznie przys­tojny, a Ona ma po pros­tu być…

Prze­myśle­nia po Lekturze 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 sierpnia 2017, 01:23

Niedo­ceniony los może od nas od­wrócić swo­je ob­licze ob­rażony, że nie pot­ra­fimy zro­bić użyt­ku z te­go co nam ofiaruje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 sierpnia 2017, 20:30

Pro­mowa­nie by­leja­kości i bełko­tu uza­sad­niają nie naj­wyższej ja­kości więzy rodzinne. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 sierpnia 2017, 23:32

Nie na­leży od ludzi wy­magać więcej niż są w sta­nie dać.

In­spi­rac­ja eyesOFsoul 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 lipca 2017, 22:33

Naj­le­piej byłoby dob­rze, lek­ko, łat­wo i dużo. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lipca 2017, 10:00

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 12:07Naja sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 12:02Naja sko­men­to­wał tek­st Wiem, że to głupie, [...]

przedwczoraj, 18:33Naja sko­men­to­wał tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

przedwczoraj, 18:28Naja sko­men­to­wał tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

przedwczoraj, 18:11Naja sko­men­to­wał tek­st PARUZJA

przedwczoraj, 18:02Naja sko­men­to­wał tek­st kiedy sen wy­myka się [...]

przedwczoraj, 17:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 grudnia 2017, 22:42Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

13 grudnia 2017, 22:42Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 grudnia 2017, 19:01Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera