Naja

204 teksty – auto­rem jest Na­ja.

Z żywiołem nie można polemizować. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 sierpnia 2017, 11:11

Dob­rze, że są ludzie "rzu­cający światło". W prze­ciw­nym ra­zie po­zos­ta­wali­byśmy w "ciemności"...

In­spi­rac­ja Salomon 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 sierpnia 2017, 21:12

Mężczyz­na ma mieć pełno w por­tfe­lu, spod­niach, mus­kułach, głowie, ser­cu, ko­nie­cznie przys­tojny, a Ona ma po pros­tu być…

Prze­myśle­nia po Lekturze 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 sierpnia 2017, 01:23

Niedo­ceniony los może od nas od­wrócić swo­je ob­licze ob­rażony, że nie pot­ra­fimy zro­bić użyt­ku z te­go co nam ofiaruje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 sierpnia 2017, 20:30

Pro­mowa­nie by­leja­kości i bełko­tu uza­sad­niają nie naj­wyższej ja­kości więzy rodzinne. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 sierpnia 2017, 23:32

Nie na­leży od ludzi wy­magać więcej niż są w sta­nie dać.

In­spi­rac­ja eyesOFsoul 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 lipca 2017, 22:33

Naj­le­piej byłoby dob­rze, lek­ko, łat­wo i dużo. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 lipca 2017, 10:00

Niez­wykłość to umiejętność dos­trze­gania w rzeczach zwykłych cze­goś więcej... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 czerwca 2017, 11:11

* * *

To co zwykłe może stać się niez­wykłe i sma­kować jeszcze bar­dziej.

By­cie w ciągłym uniesieniu spo­wodo­wałoby, że stałoby się zwykłe. Ludzki niedo­syt i nieus­tające prag­nienie niez­wykłości to błędne koło.
Bez­cenna na­tomiast jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 24 czerwca 2017, 11:10

Jest blis­kość, której nie na­leży przekraczać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 czerwca 2017, 01:00

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:22Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:18Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:17Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:59Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 20:56Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 20:55Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że są ludzie [...]

wczoraj, 20:50Naja sko­men­to­wał tek­st Z żywiołem nie można [...]