Naja

197 tekstów – auto­rem jest Na­ja.

Niez­wykłość to umiejętność dos­trze­gania w rzeczach zwykłych cze­goś więcej... 

myśl
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 11:11

* * *

To co zwykłe może stać się niez­wykłe i sma­kować jeszcze bar­dziej.

By­cie w ciągłym uniesieniu spo­wodo­wałoby, że stałoby się zwykłe. Ludzki niedo­syt i nieus­tające prag­nienie niez­wykłości to błędne koło.
Bez­cenna na­tomiast jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 11:10

Jest blis­kość, której nie na­leży przekraczać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 czerwca 2017, 01:00

By­wają sy­tuac­je, w których to in­ni sku­tecznie nie poz­wa­lają nam być dobrymi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 czerwca 2017, 09:09

Ko­biety potrafią...

Kochać bez nadziei
Wie­rzyć kiedy nie ma już szans
Wy­baczać niewy­baczal­ne
Wzruszać do bólu

Dla­tego to im właśnie
Bóg powierzył
Rolę żony, mat­ki, kochan­ki

Zainspirowane 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2017, 22:11

Ko­bieta ko­biecie człowiekiem.

Podążając za Onejką 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 maja 2017, 15:25

Mądrość może przyjść z cza­sem, trze­ba jej tyl­ko na to pozwolić. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 kwietnia 2017, 20:40

By­wają prag­nienia, na które jest za późno żeby mogły się spełnić. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 kwietnia 2017, 20:40

Ty­le jest po­wodów do ra­dości, że po co pa­miętać o po­wodach do smutku. 

myśl dnia z 14 kwietnia 2017 roku
zebrała 25 fiszek • 12 kwietnia 2017, 12:12

Nieważne czy jest Bóg, ważne że jest wiara. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 kwietnia 2017, 18:28

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:13CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

wczoraj, 19:31Naja sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

wczoraj, 19:30Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 19:20Cris sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

wczoraj, 19:19Naja sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 19:13Naja sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

wczoraj, 19:11Naja sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

wczoraj, 19:09Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:07Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]