Naja, teksty z listopada 2014 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

W oko­wach pragnień
Niena­syce­nie błądzi
Tęskniąc spełnienia

Tyl­ko czy aby
Real­nie ziścić można
Wszys­tkie marzenia
 

haiku
zebrał 20 fiszek • 26 listopada 2014, 16:16

Każdy ma w swoim życiu do prze­bycia ok­reśloną drogę. Nie da się jej przejść na skróty... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 listopada 2014, 20:30

Dys­tans w życiu jest niezbędny. Do umiejętności zacho­wania dys­tansu al­bo się doj­rze­wa, al­bo dochodzi, gorzej, gdy trze­ba się doczołgać... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 listopada 2014, 18:00

Ty po­winieneś być swoim naj­większym przyjacielem.

in­spi­rac­ja Scorpion 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 listopada 2014, 22:24

Kap, kap… Puk, puk… Za ok­nem deszcz pada.
Nie zap­raszałam tu­taj pa­ni - Melancholio. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 listopada 2014, 20:12

Dzi­siaj ma na­jis­totniej­sze znacze­nie, gdyż wczo­raj się do­pełniło, a jut­ra może nie być.

Za Starlight 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 listopada 2014, 13:58

Piękne, bez­pie­czne, szczęśliwe
Tak up­ragnione i niedostępne
Miej­sce, gdzie nig­dy nas nie będzie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 listopada 2014, 21:13

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:01Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 sierpnia 2018, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Czas nie zna li­tości. [...]

16 sierpnia 2018, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:43Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:33Naja sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]

16 sierpnia 2018, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:26Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 12:52Naja sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

13 sierpnia 2018, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

12 sierpnia 2018, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu