Naja, ulubione teksty

16734 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Adagio

może jeszcze kiedyś ogród mój ozdobi
ten wiatr
który kwiatom zer­wał barwę
i woń

bo tam
gdzie pta­ki chóra­mi psalmują
jest noc

a da­no jej wskrzeszać tych
co wierzą

w prze­pych aniel­skich pióropuszy

lecz skrzydłom - za cias­no
bo człowiek is­tnieje
od atomu
do Boga

i na­wet pus­tka po wiel­kiej tęskno­cie
zgiełkiem się zapełni

gdy wszys­tkie ścichłe głosy
daw­no zapomnianej
każą ożyć pieśni 

wiersz • dzisiaj, 17:17

biała flota

la­tem le­kiem na zło
by­wa zwykła bezsenność
kiedy siadam na scho­dach dnia
tyl­ko ja
Pan Bóg
i pies

gdzieś we mgle kończy się droga
nie wiem gdzie zaczy­na się niebo

w cieniu gwiazd uśmie­chasz się do mnie
jak­byś rękę nieśmiało wyciągał
kiedyś wsiądę do sreb­rzys­tej łodzi
i przepłynę na dru­gi brzeg 

wiersz • wczoraj, 05:43

nie py­taj dlacze­go ta­kie ciepłe przy brzegu...
skon­denso­wany bez­wstyd wa­leni udu­siłby się we włas­nym fetorze
gdy­by nie fa­le i zba­wien­na mor­ska bryza
 

myśl • 16 sierpnia 2018, 10:04

Hala Izerska - świt

Pływa świt
w no­wiu księżyca
jest przed czwartą
i mil­czy równina

Ize­ra zap­la­ta warkocze
ciet­rze­wi go­nit­wa miłości
na ra­zie pa­nuje ma­giczna chwila
świer­ki na szczy­tach pod­ma­lowało słońce

Lu­bię to pustkowie
ty­le w nim ciszy z rana
górska rze­ka gra melodię
na pajęczy­nie ro­sa zaspana... 

wiersz • 15 sierpnia 2018, 06:48

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych nogach... 

wiersz • 14 sierpnia 2018, 17:37

okruchy

ucichły kro­ki walca
tyl­ko skrzy­pią drew­niane podłogi
w mglis­tym świet­le poranka
sier­pniowe ple­jady pobladły

pat­rzysz na mnie
jak dawniej
znad kub­ka wys­tygłej kawy

a jednak
chle­bem pow­szed­nim
z ust do ust
można miłość wykarmić

w rocznicę mo­jemu A. 

wiersz • 9 sierpnia 2018, 06:14

Byłem tam

Tam gdzie było
mo­je dzieciństwo
zos­tał tyl­ko chrzan
w zdziczałym ogrodzie

Były komórki
murki
chle­wiki ze starą papą
ale nie ma nic
up­rzątnęli wszystko
mo­je dzieciństwo
ław­ki z pijakami
otyn­ko­wali kamienicę

Na drzwiach
sta­rej pralni
suszy się jas­kra­wa kapa
w rękach wiatr
ją obraca
jak z ry­bakiem piątaka... 

wiersz • 7 sierpnia 2018, 09:27

Mijane miasteczko

W dro­gi stopach
mie­szka cisza
łódź od­bi­ta w wodzie
wygląda jak urojenie

Za­raz w Lubuskim
jest ta­ka miejscowość
gdzie czas połamał ze­garom ręce

Są do­my bez skóry
od daw­na milczące
jest sza­ra ściana
z prze­rażonym oknem
i ludzie chodzący bez celu
uli­cami miasta
z wor­ka­mi fo­liowy­mi na smut­nych głowach

Ilek­roć wra­cam tamtędy znad morza
to obiecuję
wstąpić z aparatem
które­goś dnia pochwycę ten obraz
i zat­rzy­mam w kleszczach migawki... 

wiersz • 29 lipca 2018, 13:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka