Naja, ulubione teksty

16859 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

* * *

Przy­kuta łańcuchem
do mu­ru wspomnień
za­ciągam się powietrzem
wy­pełnionym Tobą

Pragnę z bólu
zbu­dować żelazną
damę tworzącą
dys­tans dla niep­rzy­jaciół

Scho­wać kil­ka łez
w zaufa­nych rękach
których nie sprzedaż
za­raz tuż za rogiem...

Ufam Ci...


20.01.2019 

wiersz • wczoraj, 15:16

Ja­ki to świat, kiedy py­tać trze­ba, po kim płakać wol­no ? Naj­większy ciężar stra­ty niosą naj­bliżsi. Zaw­sze i wszędzie. To oni zbu­dować muszą każde jut­ro od no­wa. I może właśnie tą stratę swoich blis­kich, bied­nych, czy bo­gatych lu­bianych, czy zniena­widzo­nych, skla­syfi­kowa­nych traf­nie lub nie, przez ludzkie ( tak bar­dzo jeszcze ułom­ne ) oczy, opłakują w każdej in­nej śmierci. 

myśl • przedwczoraj, 20:47

* * *

zwi­jam cię naprędce
jak sta­ry film
klat­ka po klatce
ury­wam dźwięk
na­nosząc
no­we obrazy

Odtwórz  

wiersz • przedwczoraj, 11:08

* * *

byłaś poezją
dziś led­wie stroną
wyb­lakłą
chłoniesz wilgoć
smród
za­miast słów 

wiersz • 17 stycznia 2019, 19:39

do...(list trzeci)

duszno mi od oparów woj­ny o ko­lory Boga
od sporów czy­je byś jabłka wyb­rał
na stra­ganach życia
którą ręką pisał

boję się że stracę pewność
w mro­kach codzienności
że mi światła zabraknie

boję się twarzy które krzyczą
tam­tej i [...] — czytaj całość

wiersz • 15 stycznia 2019, 16:22

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl • 14 stycznia 2019, 07:06

up­le­ciona z uczuć
pra­wości i siły charakteru
oz­do­biona skromnością

a głup­cy w błonie szperają
 

myśl • 13 stycznia 2019, 16:36

* * *

jes­teś wspomnieniem
które­go dotykam
twój głos uśmiechem
mie­sza mi łzy
trochę cię znam
resztę wciąż skrywasz
przyjdź kiedyś proszę
poz­najmy ten stan.


Odtwórz  

wiersz • 11 stycznia 2019, 21:21

* * *

kiedyś może
wy­darło nam siebie
a brze­giem ust
uniosły nas fale
pod­muchy wiatru
rzu­ciły nas w świat

jak dwa ziar­nka
na piasku

Odtwórz  

wiersz • 11 stycznia 2019, 21:00

o słów początku

pew­ne wier­sze wolą ko­leb­ki smute
zaw­sze rodzą się nocą
i wie­rzgają wersami
na czte­ry światy
mo­jej głowy 

wiersz • 11 stycznia 2019, 16:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

luterin