Naja, ulubione teksty

16683 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Zap­ragnęło ser­ce cu­du, a ro­zum główku­je jak te­mu sprostać. 

aforyzm • wczoraj, 19:53

Starzec

Przy­siadł nad wodą, nad­szedł bez słów, jak zmierzch,
od­dech je­go ciężar niósł, spo­kojem dźwigany.
Po prze­ciw­nej stro­nie blasku,
wątły rzu­cił cień.

Złączył suche dłonie
zna­kiem blizn, bruzd i drżeń,
wyrzeźbione jak ko­ryta sta­rych rzek,
słońcem i wiatrem, [...] — czytaj całość

wiersz • 15 maja 2018, 19:00

Taka oto sytuacja

Mój kolega
zat­rudnił malarza
chu­dego jak patyk
wziął go z przedmieścia

Z te­go co wiem
to mie­szka w soc­jalnych barakach
i pi­je z nadzieją
w oczach przeklętą

W jed­nej ręce trzy­ma wałek
a w dru­giej papierosa
co chwilę po­pija piwem
swoją bieżącą rozpacz

Po­noć zbyt długo siedzi
i ro­bota nie idzie jak trzeba
w no­cy na­pom­niał go święty z obrazu
że al­ko­holików nie biorą do nieba... 

wiersz • 13 maja 2018, 20:51

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku • 13 maja 2018, 20:39

* * *

lu­bię cię
czasem
dob­rze wykorzystać
szu­kając
no­wych wskazówek 

wiersz • 13 maja 2018, 17:34

Pożółkły list

Od­kurzyłem Two­je słowa,
na pożółkej lis­tu stronie,
i przeszyła mnie ta mowa,
po­cić się zaczęły dłonie...

Stu­diowałem wers za wersem,
rozpływałem w każdej frazie,
ro­zumiałem wszys­tko sercem,
w tej nos­talgicznej ekstazie...

Zew tęskno­ty, łza wzuszenia,
wte­dy byłaś, dziś Cię nie ma,
wte­dy byłem, dziś nie jestem,
przy­jacielem z atestem...

Lecz zacho­wam Two­je słowa,
na póżółkłej lis­tu stronie,
by mnie znów przeszyła mowa,
po­cić się zaczęły dłonie... 

wiersz • 12 maja 2018, 11:00

Anioły w Paryżu

na wszys­tko co przeżyłem
co czułem
czekam

aby się przypominało
aby mnie odprowadzało

lecz niechże nie będzie tęsknotą
ta mglistość
ten powiew

co łzy pod po­wieką studzi

ciężko ka­rałeś mnie Boże
ale spra­wied­li­wie

bo ser­ce biło mi kiedyś
bez pośpiechu

a choć kochałem tylu
ty­lu ludzi

skrzydła

nie odrosły 

wiersz • 11 maja 2018, 12:52

Piosenka disco żywot z przedmieścia

Po­jadę do lumpeksu
i ku­pię spodnie
by być na topie
i wyglądać modnie

Tam różowe materiały
sza­re i kolorowe
ko­bieta zza ster­ty szmat
wys­ta­wia ciekawą głowę

Tam pa­nie chwy­tają w ręce
co lep­sze i fajniejsze
tam zaw­stydzo­ny pan
uda­je obojętność i uk­radkiem patrzy

Za dwie dychy
ku­pię coś mocnego
gdzie zęba nie wbił mol
a met­ka mówi - masz klasę kolego... 

wiersz • 9 maja 2018, 16:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76