Naja, strona 22

216 tekstów – auto­rem jest Na­ja.

Pochleb­stwo, to kup­cze­nie akceptacją. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2013, 19:15

Nie zat­rzy­muj­my cza­su. Po­mi­mo, że jest niog­ra­niczo­ny, dla każde­go is­tnienia jed­nak skończo­ny.
Nie zat­rzy­muj­my więc cza­su. Dla każde­go sam się zatrzyma... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2013, 00:06

Nie na­leży nig­dy my­lić aser­tywności z chamstwem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2013, 12:20

No­wy dzień.

Chciałabym, żeby pier­wszą po­jawiającą się myślą było:
z cze­go się dzi­siaj będę cie­szyć ?

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 października 2013, 13:11

Czy iść na wojnę z możli­wością przeg­ra­nia, czy pod­dać się ze świado­mością re­zyg­nacji z ewen­tual­nej wyg­ra­nej... Sądzę, że słusznie wyb­rałam to drugie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2013, 12:53

Nie każdy zasługu­je na to żeby się urodzić, jed­nak każdy zasługu­je na śmierć. Za­tem wszys­cy jes­teśmy wyjątko­wi i równi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 października 2013, 15:37

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...