Naja, strona 22

221 tekstów – auto­rem jest Na­ja.

Nie oglądaj się za siebie, bo możesz zo­baczyć coś, o czym chciałbyś zapomnieć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2013, 01:51

Są sy­tuac­je, w których słowa są zbędne. Mil­cze­nie wte­dy ma naj­więcej treści. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 października 2013, 00:17

Praw­dzi­wa miłość nie pot­rze­buje kontraktów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2013, 11:29

Wy­korzys­ty­wanie czy­jejś słabości i wzbudza­nie poczu­cia wi­ny jest mo­ral­nym i emoc­jo­nal­nym nadużyciem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2013, 16:56

Świat bez mu­zyki byłby tym, czym krom­ka chle­ba bez masła.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2013, 12:26

Pochleb­stwo, to kup­cze­nie akceptacją. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2013, 19:15

Nie zat­rzy­muj­my cza­su. Po­mi­mo, że jest niog­ra­niczo­ny, dla każde­go is­tnienia jed­nak skończo­ny.
Nie zat­rzy­muj­my więc cza­su. Dla każde­go sam się zatrzyma... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2013, 00:06

Nie na­leży nig­dy my­lić aser­tywności z chamstwem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2013, 12:20

No­wy dzień.

Chciałabym, żeby pier­wszą po­jawiającą się myślą było:
z cze­go się dzi­siaj będę cie­szyć ?

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 października 2013, 13:11

Czy iść na wojnę z możli­wością przeg­ra­nia, czy pod­dać się ze świado­mością re­zyg­nacji z ewen­tual­nej wyg­ra­nej... Sądzę, że słusznie wyb­rałam to drugie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2013, 12:53

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:01Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 sierpnia 2018, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Czas nie zna li­tości. [...]

16 sierpnia 2018, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:43Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:33Naja sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]

16 sierpnia 2018, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:26Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 12:52Naja sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

13 sierpnia 2018, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

12 sierpnia 2018, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu