Naja, poezja

32 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Na­ja.

* * *

Tam, gdzie słowo ustępu­je westchnieniu
gdzie myśl nie może powrócić
do­tyk za­mienia się w samotność
Wiara i nadzieja kończą się milczeniem 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 24 stycznia 2017, 00:55

* * *

W po­ciągu zwa­nym życie
Pa­sażerem jes­tem
Wiele stac­ji mi­jam
Trze­ba będzie wy­siąść
Kiedy się zatrzyma
Dla­tego, dopóki pędzi
Poręczy się trzymam 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 12 września 2016, 22:33

* * *

upo­jona la­tem w ciep­le się za­nurzam
ośle­piona słońcem nic już nie dostrzegam
nie trze­ba pa­miętać bo czas się zatrzymał
po­wiet­rze pul­su­je gorącą rozkoszą
fa­le nieśpie­sznie do­biegają końca
ten cu­dow­ny bez­ruch zbyt szyb­ko przemija 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 sierpnia 2016, 19:19

* * *

smut­ne jest to
że ona

nieugięta
nieuchronna
nieprzekupna

ona

zaw­sze zwycięży
i wszys­tko pokona 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 5 marca 2016, 21:12

wielkość słowa

podążam za myślą twoją
na długość cienia wy­ciągam ramiona
do­gonić nie mogę ulot­ności wrażeń
od­dechu, szep­tu i drżenia

mo­je kro­ki mie­rzy obojętność
po­między spoj­rze­niem i pragnieniem
niewy­korzys­ta­na przes­trzeń pozostaje
za­pełnić ją chcę ko­nie­cznie słowami

słowa chętnie wyz­naczasz, podajesz
nieus­tająco nak­reślasz, przetaczasz
naj­ważniej­sze niewątpli­wie w nich
że można je różno­rod­nie podawać

cała ta­jem­ni­ca po­lega zaś na tym
że masz wiedzę, iż zaciekawiona
będę się zagłębiać, poszukiwać
tak długo, długo tak, aż znajdę 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 9 stycznia 2016, 20:04

W sieci

nie słychać bi­cia ser­ca
nie czuć ciepła dłoni
ani sma­ku i zapachu

w sieci słychać

tęskno­ty niespełnione
obiet­ni­ce niemożliwe
do zrealizowania 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 28 grudnia 2015, 22:02

Wyznanie

Jeśli za­pytasz mnie
co ce­nię najbardziej,
- wol­ność rzeknę.
Co mnie zachwyca,
- piękno ludzi, przyrody
i wiele, wiele jeszcze.
Cze­go słyszeć nie chcę,
- pod­szeptów złego.
O czym chcę zaw­sze pamiętać,
- że jes­tem tu­taj tyl­ko przez chwilę
i dob­rze ma być.
Co po so­bie chcę pozostawić,
- ciepło w sercach… 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 22 czerwca 2015, 19:29

Samotność

Są ta­cy, którzy nie mają nikogo
Błąkają się sa­mi przez życie
Za­topieni w sa­mot­ności głębię
Niez­na­ne im jest wspólne bycie

Tęsknią, pragną, chcieliby
Nie mogą lub nie potrafią
Kiedy nadzieja się zjawia
Cho­wają się zalęknieni

Być ra­zem, to sztuka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 stycznia 2015, 20:40

Trwoga

Są ta­cy, którzy nieus­tająco się boją
Głowę cho­wają w ramionach
Straszne im życie, niebyt straszny
Lęk ich otacza wkoło

Oba­wa nie poz­wa­la iść naprzód
Nie poz­wa­la również zawrócić
Za­wie­sze­ni są w pół kro­ku
Między ucie­czką i bezruchem

Wszędzie widzą dzieło złego
Brak im również świadomości
Jak wiele ich przez to omi­ja
Nie mogąc dos­trzec nic innego 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 stycznia 2015, 19:00

Beztroska

Są ta­cy, którym łat­wiej i prościej
Bez trwo­gi stąpają przez życie
Co­kol­wiek im drogę zastąpi
Ominą, przes­koczą, nie widzą

Tru­du nie czują, go­ryczy, gdyż
Jak się nie uda, nie koniec
Pat­rzą wyłącznie przed siebie
Nie straszne im przeciwności

Rzec można są niez­niszczal­ni
Nic ich pochy­lić nie zdoła
Lecz nic ich też nie uniesie
Podzi­wiać, czy współczuć raczej 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 5 stycznia 2015, 20:40

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]