Naja, fraszki

4 teksty (fraszki) – auto­rem jest Na­ja.

Na Poetę

Poeta często tworzy, o tym
Cze­go prag­nie, cze­go nie ma, cze­go nie może... 

fraszka
zebrała 30 fiszek • 19 lutego 2017, 19:19

Euforia

Roz­piera, wwier­ca się w umysł i ciało
Krzyczeć się chce, jak­by te­go było mało
Tańczyć, ska­kać, śpiewać, kochać...

Stan ten, blis­ki pra­wie doskonałości
Gdy­by tak trwać w nim zbyt długo
Przyp­ra­wić mógłby o mdłości 

fraszka
zebrała 13 fiszek • 16 grudnia 2014, 20:10

Ona - Antyżona

Tak at­rakcyj­na, wyjątko­wa, zmysłowa, ek­scy­tująca
Jed­nocześnie posągo­wa, cha­ryz­ma­tyczna, niedostępna
W ob­liczu og­ro­mu, tak niek­westiono­wane­go piękna
Z je­go nad­miaru, wszys­tkie or­ga­ny mężczyźnie miękną

Dedykowane 

fraszka
zebrała 15 fiszek • 9 grudnia 2014, 18:58

Do Poezji

Co by było, gdy­by poez­ji nie było
Ja­kich słów używa­liby kochankowie
Nie wzo­rując się na poety słowie
Czy można byłoby szum la­su opisać
Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca
Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda
Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy
Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy
Poezję w ser­cu swoim czułym nosi
Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić
Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las
Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas 

fraszka
zebrała 21 fiszek • 24 stycznia 2014, 17:41

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...