Naja, teksty ze stycznia 2016 roku

2 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Życie to prze­piękny pre­zent. Niczym in­try­gująca po­wieść lub naj­mil­sza przy­tulan­ka. Cho­ciaż pre­zentów nie po­win­no się od­bierać, chy­ba nie można inaczej. Każda półka z książka­mi i pokój z za­baw­ka­mi ma og­ra­niczoną po­jem­ność... Da­wanie i ot­rzy­mywa­nie pre­zentów na­tomiast jest ta­kie fascynujące.

Pa­mięci Jo­li i Andrzeja 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 stycznia 2016, 20:00

wielkość słowa

podążam za myślą twoją
na długość cienia wy­ciągam ramiona
do­gonić nie mogę ulot­ności wrażeń
od­dechu, szep­tu i drżenia

mo­je kro­ki mie­rzy obojętność
po­między spoj­rze­niem i pragnieniem
niewy­korzys­ta­na przes­trzeń pozostaje
za­pełnić ją chcę ko­nie­cznie słowami

słowa chętnie wyz­naczasz, podajesz
nieus­tająco nak­reślasz, przetaczasz
naj­ważniej­sze niewątpli­wie w nich
że można je różno­rod­nie podawać

cała ta­jem­ni­ca po­lega zaś na tym
że masz wiedzę, iż zaciekawiona
będę się zagłębiać, poszukiwać
tak długo, długo tak, aż znajdę 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 9 stycznia 2016, 20:04

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...