Naja, teksty ze stycznia 2015 roku

7 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Sym­bo­lika i me­tafo­ra pot­ra­fią czy­nić poezję wyjątko­wo piękną. Zas­to­sowa­ne w życiu często by­wają przyczyną niez­ro­zumienia i nieporozumień. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 stycznia 2015, 18:33

Samotność

Są ta­cy, którzy nie mają nikogo
Błąkają się sa­mi przez życie
Za­topieni w sa­mot­ności głębię
Niez­na­ne im jest wspólne bycie

Tęsknią, pragną, chcieliby
Nie mogą lub nie potrafią
Kiedy nadzieja się zjawia
Cho­wają się zalęknieni

Być ra­zem, to sztuka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 stycznia 2015, 20:40

Uczmy się na błędach in­nych, a jeszcze le­piej na ich dob­rych uczynkach. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 stycznia 2015, 17:55

Trwoga

Są ta­cy, którzy nieus­tająco się boją
Głowę cho­wają w ramionach
Straszne im życie, niebyt straszny
Lęk ich otacza wkoło

Oba­wa nie poz­wa­la iść naprzód
Nie poz­wa­la również zawrócić
Za­wie­sze­ni są w pół kro­ku
Między ucie­czką i bezruchem

Wszędzie widzą dzieło złego
Brak im również świadomości
Jak wiele ich przez to omi­ja
Nie mogąc dos­trzec nic innego 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 stycznia 2015, 19:00

Wspólne dob­re wczo­raj bu­duje jeszcze lep­sze dzisiaj. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 stycznia 2015, 23:55

Bez ciebie świat wyglądałby inaczej
Al­bo w ogóle by go nie było
Jes­teś współtwórcą mo­jej siły i radości
Pier­wsze uczu­cia są naj­piękniej­sze ?
Nie, naj­piękniej­sze są te, które trwają... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 stycznia 2015, 19:18

Beztroska

Są ta­cy, którym łat­wiej i prościej
Bez trwo­gi stąpają przez życie
Co­kol­wiek im drogę zastąpi
Ominą, przes­koczą, nie widzą

Tru­du nie czują, go­ryczy, gdyż
Jak się nie uda, nie koniec
Pat­rzą wyłącznie przed siebie
Nie straszne im przeciwności

Rzec można są niez­niszczal­ni
Nic ich pochy­lić nie zdoła
Lecz nic ich też nie uniesie
Podzi­wiać, czy współczuć raczej 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 5 stycznia 2015, 20:40

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]