Naja, teksty ze stycznia 2014 roku

15 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Niepoprawnie

Głowę mam pełną marzeń
Mu­zyka w duszy wciąż gra
W ser­cu tli się nadzieja
Przy­tulić chcę cały świat 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 31 stycznia 2014, 18:58

We­na przybyła
Z ser­ca poez­ja płynie
Pros­to na kartki

Dla ciebie piszą
Poeci swo­je wier­sze
Stru­mieniem wartkim

Pre­zent dostajesz
Zat­rzy­maj się nad treścią
Poczuj przesłanie

Za­miast krytyki
Twórcy sta­rania do­ceń
Lep­szym się stanieszDedykowane 

haiku
zebrał 20 fiszek • 27 stycznia 2014, 19:19

Nig­dy nie jest tak dob­rze, żeby nie zaj­rzeć na Cytaty...

Odtwórz
Dedykowane 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 stycznia 2014, 00:16

Do Poezji

Co by było, gdy­by poez­ji nie było
Ja­kich słów używa­liby kochankowie
Nie wzo­rując się na poety słowie
Czy można byłoby szum la­su opisać
Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca
Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda
Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy
Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy
Poezję w ser­cu swoim czułym nosi
Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić
Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las
Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas 

fraszka
zebrała 21 fiszek • 24 stycznia 2014, 17:41

Tęskno­ta jest głodem serca. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 stycznia 2014, 17:35

Suk­ces jest wte­dy, kiedy połączą się am­bitne pla­ny z dokonaniami. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 stycznia 2014, 23:45

Po płomien­nej miłości często po­zos­ta­je wyłącznie pogorzelisko. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 stycznia 2014, 18:09

Mężczyz­na bywa
Zbyt słaby dla kobiety
Ta­kiej jak Hanka

Nie umie sprostać
Wul­ka­nom wiel­kich uczuć
Słabość kochan­ka

Dedykowane
 

haiku
zebrał 19 fiszek • 20 stycznia 2014, 18:03

Unieść się lekko
Wy­soko poszybować
Marze­nia dotknąć
 

haiku
zebrał 18 fiszek • 16 stycznia 2014, 22:49

* * *

Jest ta­ka miłość
Ofiarująca nieus­tannie
Niosąca ra­dość bezgraniczną
Je­dyna, niezaprzeczalna
Nie oczekująca
Po­god­na, uważna, zapatrzona
Trwająca nieza­leżnie od zdarzeń
Miłość całko­wicie spełniona

Mo­jemu Synowi 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 15 stycznia 2014, 12:01

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]