Naja, teksty z października 2014 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Schyłek

Są ta­cy, którzy już tyl­ko cze­kają
Wy­cisze­ni, nie snują planów
Za sobą mają tak wiele
Przed sobą za­led­wie kroków parę
Na bar­kach dźwi­gają ciężar te­go
Co zgro­madzi­li przez życie całe
Bez ra­dości już pat­rzą, bez nadziei
Z po­korą, roz­liczają to, co i jak było
Pragną aby krok os­tatni był jak najdłuższy
Jed­nocześnie, żeby nie był zbyt bolesny… 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 30 października 2014, 21:50

Do­piero jak nau­czysz się mówić "nie", two­je "tak" zys­ka na znaczeniu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 października 2014, 20:42

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:01Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 sierpnia 2018, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Czas nie zna li­tości. [...]

16 sierpnia 2018, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:43Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:33Naja sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]

16 sierpnia 2018, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:26Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 12:52Naja sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

13 sierpnia 2018, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

12 sierpnia 2018, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu