Naja, teksty z października 2013 roku

15 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Ja­ka jest war­tość słów, które są szyb­sze od myśli... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 października 2013, 17:24

Zdarza się, że to, co u ludzi w star­szym wieku in­ter­pre­tuje się ja­ko mądrość, jest po pros­tu zmęczeniem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 października 2013, 15:35

Natchnienie

Słowem do ciebie przypłynę
Za­nurzę się w to­bie całej
Słowem utulę, ukołyszę
Poz­wo­lisz myślom biec dalej

Me słowa niosą ci spokój
Dają nadzieję i wiarę
Byś mogła w gęstym mro­ku
Od­na­leźć światła ogarek

E.G.

Por­ta­lowi Cy­taty.in­fo i Cy­tato­wiczom dedykuję

28.10.2013 r. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 października 2013, 14:49

Przechwałki, to wy­rażanie po­bożnych życzeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 października 2013, 00:22

Nie oglądaj się za siebie, bo możesz zo­baczyć coś, o czym chciałbyś zapomnieć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2013, 01:51

Są sy­tuac­je, w których słowa są zbędne. Mil­cze­nie wte­dy ma naj­więcej treści. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 października 2013, 00:17

Praw­dzi­wa miłość nie pot­rze­buje kontraktów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2013, 11:29

Wy­korzys­ty­wanie czy­jejś słabości i wzbudza­nie poczu­cia wi­ny jest mo­ral­nym i emoc­jo­nal­nym nadużyciem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2013, 16:56

Świat bez mu­zyki byłby tym, czym krom­ka chle­ba bez masła.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2013, 12:26

Pochleb­stwo, to kup­cze­nie akceptacją. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2013, 19:15

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:01Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 sierpnia 2018, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Czas nie zna li­tości. [...]

16 sierpnia 2018, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:43Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:33Naja sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]

16 sierpnia 2018, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:26Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 12:52Naja sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

13 sierpnia 2018, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

12 sierpnia 2018, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu