Naja, teksty z maja 2014 roku

5 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Nadzieja i Wiara

Skąd wiesz, że się to­bie nie uda, skąd wiesz
Życie prze­cież czy­ni cu­da, czyż nie
Może nic in­ne­go bar­dziej i le­piej nie istnieje
Zaw­sze, mi­mo wszys­tko trze­ba mieć nadzieję

Wie­rzysz w to mniej lub bar­dziej, lub wcale
Lecz chcesz te­go, prag­niesz i marzysz
Życie, choć znasz je tak doskonale
Może cię zas­koczyć, gdy się tyl­ko odważysz 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 26 maja 2014, 22:02

Garściami chwytaj
Więcej się nie powtórzy
Skorzys­taj z tego
 

haiku
zebrał 27 fiszek • 20 maja 2014, 21:09

Będziemy tak blis­ko z in­ny­mi, na ile poz­wo­limy im się do siebie zbliżyć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 maja 2014, 20:53

Jes­teśmy na ty­le pra­wi i sil­ni, żeby wy­magać dob­ro­ci, pra­worządności, res­pekto­wania za­sad... i na ty­le niedos­ko­nali i słabi, żeby niejed­nokrot­nie, nie móc trak­to­wać dru­giego człowieka, tak jak­byśmy sa­mi chcieli zos­tać potraktowani. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 maja 2014, 21:40

za­bar­wione ko­lora­mi tęczy
rozświet­lo­ne pięknym blas­kiem
przej­rzys­te jak wi­doczność
w słoneczny, po­god­ny dzień

by­wa po­nure, sza­re i wilgotne
miota­ne burza­mi z piorunami
za­nim nie na­dej­dzie cisza
niep­rze­widy­wal­ne jak pogoda

…nasze życie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 maja 2014, 18:57

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]