Naja, teksty z lutego 2015 roku

6 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Mu­zyka jest jak niebo, na­leży do wszystkich.

Odtwórz  

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 lutego 2015, 22:14

Od­po­wie­dzial­ność to niemały ciężar, dla­tego niejed­nokrot­nie wo­limy, żeby to in­ni go dźwigali... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lutego 2015, 18:28

Często by­wa, że ty­le w nas em­pa­tii ile oba­wy, żeby nie zna­leźć się w ana­logicznej sytuacji... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 lutego 2015, 19:49

Są py­tania, których nie na­leży za­dawać i od­po­wie­dzi, których nie na­leży udzielać. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 lutego 2015, 20:20

Wśród fal niez­mie­rzo­nych utonęła łódź Poez­ji, niewielu ocalało... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 lutego 2015, 20:00

Lu­bię być ze sobą. Wte­dy jest naj­bar­dziej spo­koj­nie i bez­pie­cznie. Nie muszę się nicze­go oba­wiać, ry­wali­zować, udo­wad­niać. Otaczają mnie po­zytyw­ne emoc­je i uczu­cia. Jes­tem jedną z moich naj­większych miłości...:-) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 lutego 2015, 22:20

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:01Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 sierpnia 2018, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Czas nie zna li­tości. [...]

16 sierpnia 2018, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:43Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:33Naja sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]

16 sierpnia 2018, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 20:26Naja sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

16 sierpnia 2018, 12:52Naja sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

13 sierpnia 2018, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

12 sierpnia 2018, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu