Naja, teksty z lipca 2014 roku

2 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Smu­tek budzi fakt, że to co piękne minęło i już nie powróci. Jed­nakże bez­cenne jest, że właśnie nam się to przy­darzyło. Większe ma­my po­wody do ra­dości, niż do melancholii. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 lipca 2014, 22:46

Chwile

Uwodzi barwą, urodą i sma­kiem
Dos­tar­cza nieza­pom­nianych wrażeń
Cza­ruje, za­dawa­la, spra­wia radość
Moc­no i wy­raźnie, cza­sem bar­dziej skrycie

Swoją naj­jaśniej­szą stroną - Życie 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 17 lipca 2014, 19:46

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...