Naja, teksty z lipca 2014 roku

2 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Smu­tek budzi fakt, że to co piękne minęło i już nie powróci. Jed­nakże bez­cenne jest, że właśnie nam się to przy­darzyło. Większe ma­my po­wody do ra­dości, niż do melancholii. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 lipca 2014, 22:46

Chwile

Uwodzi barwą, urodą i sma­kiem
Dos­tar­cza nieza­pom­nianych wrażeń
Cza­ruje, za­dawa­la, spra­wia radość
Moc­no i wy­raźnie, cza­sem bar­dziej skrycie

Swoją naj­jaśniej­szą stroną - Życie 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 17 lipca 2014, 19:46

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 stycznia 2019, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 23:01Naja sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

17 stycznia 2019, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

17 stycznia 2019, 04:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 stycznia 2019, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

16 stycznia 2019, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

16 stycznia 2019, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 18:22yestem sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 15:00Naja do­dał no­wy tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa