Naja, teksty z grudnia 2015 roku

4 teksty z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

W sieci

nie słychać bi­cia ser­ca
nie czuć ciepła dłoni
ani sma­ku i zapachu

w sieci słychać

tęskno­ty niespełnione
obiet­ni­ce niemożliwe
do zrealizowania 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 28 grudnia 2015, 22:02

Ano­nimo­wość nie oz­nacza bra­ku tożsa­mości. Jes­teśmy nieroz­pozna­wal­ni dla in­nych, ale nie dla siebie... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 grudnia 2015, 20:02

Miłość jest esen­cją życia. Dob­rze - z miłości się urodzić, dla miłości żyć, z miłością umierać. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 grudnia 2015, 19:29

Życie jest chwilą, którą war­to przeżyć tak, jak­by miała się nig­dy nie skończyć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 grudnia 2015, 21:23

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...