Naja, teksty z grudnia 2015 roku

4 teksty z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

W sieci

nie słychać bi­cia ser­ca
nie czuć ciepła dłoni
ani sma­ku i zapachu

w sieci słychać

tęskno­ty niespełnione
obiet­ni­ce niemożliwe
do zrealizowania 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 28 grudnia 2015, 22:02

Ano­nimo­wość nie oz­nacza bra­ku tożsa­mości. Jes­teśmy nieroz­pozna­wal­ni dla in­nych, ale nie dla siebie... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 grudnia 2015, 20:02

Miłość jest esen­cją życia. Dob­rze - z miłości się urodzić, dla miłości żyć, z miłością umierać. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 grudnia 2015, 19:29

Życie jest chwilą, którą war­to przeżyć tak, jak­by miała się nig­dy nie skończyć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 grudnia 2015, 21:23

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 stycznia 2019, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 23:01Naja sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

17 stycznia 2019, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

17 stycznia 2019, 04:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 stycznia 2019, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

16 stycznia 2019, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

16 stycznia 2019, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 18:22yestem sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 15:00Naja do­dał no­wy tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa