Naja, teksty z czerwca 2015 roku

2 teksty z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Głupo­ta jest sios­trą ok­ru­cieństwa, a nieumiejętność zat­rzy­mania się gra­niczy z masochizmem... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 czerwca 2015, 22:44

Wyznanie

Jeśli za­pytasz mnie
co ce­nię najbardziej,
- wol­ność rzeknę.
Co mnie zachwyca,
- piękno ludzi, przyrody
i wiele, wiele jeszcze.
Cze­go słyszeć nie chcę,
- pod­szeptów złego.
O czym chcę zaw­sze pamiętać,
- że jes­tem tu­taj tyl­ko przez chwilę
i dob­rze ma być.
Co po so­bie chcę pozostawić,
- ciepło w sercach… 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 22 czerwca 2015, 19:29

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 grudnia 2018, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

9 grudnia 2018, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

9 grudnia 2018, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 19:15Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:28Naja sko­men­to­wał tek­st Na większość ważnych wy­darzeń [...]

9 grudnia 2018, 14:27Naja sko­men­to­wał tek­st wiem

9 grudnia 2018, 14:22Naja sko­men­to­wał tek­st w od­kry­waniu siebie i [...]

9 grudnia 2018, 14:19Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:17Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.